Hallitus

Tietotalo Oy Kemin hallitus

Hallituksen tehtävät on määritelty osakeyhtiölaissa. Tietotalo Oy, Kemi:n hallitukselle ei ole osoitettu muita tehtäviä yhtiöjärjestyksessä. Hallitus vastaa lakimääräisesti yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä kirjanpidon ja varainhoidon asianmukaisesta valvonnasta ja hallinnasta. Lisäksi hallitus päättää yhtiön merkittävistä ja laajakantoisista asioista kuten strategiasta, vuosibudjetista ja toimintasuunnitelmasta, merkittävistä yrityskaupoista ja investoinneista, organisaatiorakenteesta sekä johtamisen, valvonnan ja hallinnoinnin periaatteista.

Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen, sekä valvoo ja arvioi näiden toimintaa.

Arstio Kimmo ( toimitusjohtaja)

Adolfsen Matti (puheenjohtaja)
Arstio Kimmo
Kari Kaisa
Koskenranta Matti
Ronkainen Petri